8. foglalkozási ág - Teszt

Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, felülvizsgálatát végzők részére


 • 1. Mikor kell ellenőrizni az összes érzékelő helyes működését?

  féléves karbantartás során
  az éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során
  a negyedéves karbantartás során
 • 2. Felbontható-e, és elosztható-e az összes érzékelő ellenőrzése a féléves, negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra?

  igen, ha az üzemeltetési naplóban rögzítik
  nem
  igen, az automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve, ha ezek során az érzékelők 50-50%-át (25-25%-át) ellenőrzik
 • 3. Többek között mit kell tenni téves riasztás esetén?

  el kell végezni a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét, a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett
  értesíteni kell az üzemeltetőt
  ki kell kapcsolni a tűzjelzőt
 • 4. Minimum hány dB hangerővel kell a hangjelzőknek szólnia, ha a riasztás alvó emberek felébresztésére szolgál?

  65 dB
  60 dB
  75 dB
 • 5. Az időszakos felülvizsgálatot végző jogosult személy kinek köteles az ellenőrzés befejezését követően írásban, azonnal jelezni az érintett műszaki megoldás működőképességét, hatékonyságát kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását?

  beépített tűzoltó berendezés működésére kioktatott személynek
  az üzemeltetőnek
  a biztonsági szolgálatnak
 • 6. Mikor kell többek között rendkívüli karbantartást végezni a tűzjelző berendezésen?

  tűzriadó gyakorlat előtt
  új karbantartóval kötött szerződés után
  negyedéves ellenőrzés elmaradása esetén
 • 7. Többek között mikor megfelelő a kézi jelzésadók elhelyezése?

  ha tűzoltó készülék közelében helyezik el
  ha azok elérése az építmény bármely emberi tartózkodásra szolgáló területéről 30 méteren belül megoldható
  ha minimum a padlószinttől számítva 1 méterre vannak elhelyezve
 • 8. Mikor mondható, hogy a beépített tűzjelző berendezés telepítését kielégítő módon, megfelelően végezték?

  ha a telepítést tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezte el
  ha a telepítést (szerelést, elhelyezést) a létesítési és kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint, a gyártói, forgalmazói utasítások figyelembevételével végezték
  ha a telepítést a megrendelő utasításai szerint végezték el

Jelentkezés

Nézze meg időpontjainkat és jelentkezzen még ma!

Copyright © 2021 | Minden jog fenntartva. | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum