16. foglalkozási ág - Teszt

Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők részére


 • 1. Milyen telefonszámokon lehet tüzet jelezni?

  104
  107 vagy 080
  105 vagy 112
 • 2. Hogyan alkalmazható tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkező személy a szakvizsgához kötött munkakörben?

  az ilyen személy a szakvizsga megszerzéséig csak állandó felügyelettel foglalkoztatható
  az ilyen személy a szakvizsga megszerzéséig nem foglalkoztatható
  legfeljebb 3 hónapig foglalkoztatható, ha ki lett oktatva a munkakörre
 • 3. Határozza meg a tűzállósági határérték fogalmát!

  a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzállósági vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált építményszerkezet valamely tűzállósági határállapotba kerülésének eléréséig eltelt idő órában vagy percben
  a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzterjedési vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált építményszerkezet valamely tűzterjedési határállapotba kerülésének eléréséig eltelt idő órában vagy percben
  a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálat kezdetétől számított, a tűznek a homlokzati építményszerkezeteken történő terjedésére jellemző határállapot bekövetkezéséig eltelt idő
 • 4. Határozza meg a tűzszakasz fogalmát!

  a tűzszakasz az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki
  egy fal- vagy mennyezetburkolat azon képessége, hogy a burkolat mögötti anyagnak egy bizonyos ideig védelmet biztosít tűzzel, szenesedéssel és más károsodással szemben
  tűzgátló lezárások nélkül kialakított, nem teherhordó falszerkezet, amely – a tömör falfelületen vizsgálva – az általa elválasztott helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott, a tűzgátló falra előírt időtartamnál rövidebb ideig meggátolja
 • 5. Határozza meg a tűzvédő burkolat, tűzvédő bevonat fogalmát!

  egy fal- vagy mennyezetburkolat azon képessége, hogy a burkolat mögötti anyagnak egy bizonyos ideig védelmet biztosít tűzzel, szenesedéssel és más károsodással szemben
  külső térelhatároló falon rögzített, hőszigetelő maggal rendelkező, a külső tér felől időjárásálló, mechanikai hatások ellen védő bevonattal vagy burkolattal ellátott többrétegű összetett rendszer, elemkészlet
  alkalmas műszaki eljárással a függőleges, vízszintes vagy ferde építményszerkezetekhez közvetlenül vagy közvetetten csatlakozó, a belső réteget a tűzhatás okozta kárral szemben védő legkülső vagy legalsó anyagréteg
 • 6. Mit nevezünk felülvizsgálatnak?

  az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása
  a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása
  mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása
 • 7. Melyik jogszabály határozza meg az érintett műszaki megoldások üzemeltetői ellenőrzéseinek, felülvizsgálatainak, karbantartásának ciklus idejét?

  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
  45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
  1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat hányadik melléklete határozza meg az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzésének, felülvizsgálatának, illetve karbantartásának ciklus idejét?

  18. melléklet
  1. melléklet
  8. melléklet
 • 9. Amennyiben egy tűzgátló burkolattal ellátott szerkezet találkozik nem védett szerkezettel, a tűzgátló burkolatot milyen hosszan kell áthúzni a szomszédos nem védett szerkezeti acélra?

  általában elegendő a tűzgátló burkolat 500 mm hosszú áthúzása a szomszédos "nem védett" szerkezeti acélra, így a hőátadás korlátozottá válik
  általában elegendő a tűzgátló burkolat 150 mm hosszú áthúzása a szomszédos "nem védett" szerkezeti acélra, így a hőátadás korlátozottá válik
  általában elegendő a tűzgátló burkolat 100 mm hosszú áthúzása a szomszédos "nem védett" szerkezeti acélra, így a hőátadás korlátozottá válik
 • 10. Mit kell figyelemmel kísérni teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolásának ragasztása vagy csapokkal történő rögzítésnél?

  az acélszerkezet állapotát, hőmérsékletét figyelemmel kell kísérni
  az acélszerkezet kivitelezésének dátumát figyelemmel kell kísérni
  az acélszerkezet elhelyezkedését figyelemmel kell kísérni
 • 11. Mit kell dokumentálni teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolásának ragasztás vagy csapokkal történő rögzítése során?

  nincs szükség dokumentálásra
  ragasztás vagy csapokkal történő rögzítésnél csak a gyártói adatlapokon meghatározott hőmérsékleti tartományban szabad burkolást végezni és a hőmérsékleti értékeket a kivitelezés közben folyamatosan dokumentálni kell, valamint fel kell jegyezni a felhasznált ragasztó gyártási sorozatszámát, a ragasztott vagy csapos rögzítésű rendszerek kivitelezésének dátumát
  a csapok gyártójának adatait
 • 12. Miről kell gondoskodni a burkolni kívánt teherhordó acélszerkezetek felületének előkészítése során?

  az acél megfelelő hőmérsékletéről gondoskodni kell
  ragasztó vagy fémrögzítések használatáról gondoskodni kell
  az acél korrózióvédelméről minden esetben gondoskodni kell

Jelentkezés

Nézze meg időpontjainkat és jelentkezzen még ma!

Copyright © 2021 | Minden jog fenntartva. | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum