15. foglalkozási ág - Teszt

Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők részére


 • 1. Milyen telefonszámokon lehet tüzet jelezni?

  107 vagy 080
  104
  105 vagy 112
 • 2. Hogyan alkalmazható tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkező személy a szakvizsgához kötött munkakörben?

  az ilyen személy a szakvizsga megszerzéséig nem foglalkoztatható
  az ilyen személy a szakvizsga megszerzéséig csak állandó felügyelettel foglalkoztatható
  legfeljebb 3 hónapig foglalkoztatható, ha ki lett oktatva a munkakörre
 • 3. Határozza meg a tűzállósági határérték fogalmát!

  a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzterjedési vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált építményszerkezet valamely tűzterjedési határállapotba kerülésének eléréséig eltelt idő órában vagy percben
  a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzállósági vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált építményszerkezet valamely tűzállósági határállapotba kerülésének eléréséig eltelt idő órában vagy percben
  a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálat kezdetétől számított, a tűznek a homlokzati építményszerkezeteken történő terjedésére jellemző határállapot bekövetkezéséig eltelt idő
 • 4. Határozza meg a tűzszakasz fogalmát!

  egy fal- vagy mennyezetburkolat azon képessége, hogy a burkolat mögötti anyagnak egy bizonyos ideig védelmet biztosít tűzzel, szenesedéssel és más károsodással szemben
  a tűzszakasz az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki
  tűzgátló lezárások nélkül kialakított, nem teherhordó falszerkezet, amely – a tömör falfelületen vizsgálva – az általa elválasztott helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott, a tűzgátló falra előírt időtartamnál rövidebb ideig meggátolja
 • 5. Határozza meg a tűzgátló födém fogalmát!

  födémszerkezet, amely az általa elválasztott tűzszakaszok vagy helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja
  födémszerkezet az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki
  tűzgátló lezárások nélkül kialakított, nem teherhordó falszerkezet, amely – a tömör falfelületen vizsgálva – az általa elválasztott helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott, a tűzgátló falra előírt időtartamnál rövidebb ideig meggátolj
 • 6. Mit nevezünk felülvizsgálatnak?

  az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása
  a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása
  mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása
 • 7. Melyik jogszabály határozza meg az érintett műszaki megoldások üzemeltetői ellenőrzéseinek, felülvizsgálatainak, karbantartásának ciklus idejét?

  45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
  1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat hányadik melléklete határozza meg az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzésének, felülvizsgálatának, illetve karbantartásának ciklus idejét?

  8. melléklet
  18. melléklet
  1. melléklet
 • 9. Adja meg a tűzgátló lezárások, tűzgátló záróelemek időszakos felülvizsgálatának ciklus idejét!

  6 hónap (+ 1 hét)
  3 hónap (+ 1 hét)
  12 hónap (+ 1 hét)
 • 10. Adja meg a tűzgátló lezárások, tűzgátló záróelemek időszakos felülvizsgálatának dokumentálás módját!

  tűzvédelmi üzemeltetési napló
  feljegyzés
  tűzvédelmi napló
 • 11. Adja meg a tűzgátló lezárások, tűzgátló záróelemek karbantartásának a ciklus idejét!

  az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
  12 hónap (+ 1 hét)
  3 hónap (+ 1 hét)
 • 12. Szükséges-e jelölni a tűzgátló lezárást?

  Igen, a villamos és gépészeti aknák külső felületén.
  Igen, a tűzgátló lezárást magyar nyelvű, tartós jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet egyik oldalán, a villamos és gépészeti aknák belső felületének kivételével.
  Igen, a tűzgátló lezárást magyar nyelvű, tartós jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán, a villamos és gépészeti aknák belső felületének kivételével.
 • 13. Mit kell tartalmaznia a jelölésnek? Válassza ki az igaz választ!

  a jelölésnek magyar, német és angol nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás megnevezését, tűzvédelmi jellemzőit, megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját, kivitelezését végző vállalkozás nevét, kivitelezésének dátumát és megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.
  a jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás megnevezését, tűzvédelmi jellemzőit, az üzemeltető elérhetőségét, kivitelezésének dátumát és megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.
  a jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás megnevezését, tűzvédelmi jellemzőit, megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját, kivitelezését végző vállalkozás nevét, kivitelezésének dátumát és megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.

Jelentkezés

Nézze meg időpontjainkat és jelentkezzen még ma!

Copyright © 2021 | Minden jog fenntartva. | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum