14. foglalkozási ág - Teszt

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők részére


 • 1. Mit nevezünk karbantartásnak?

  a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összességét, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása
  az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálását
  mindazon intézkedések, tevékenységek összességét, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása
 • 2. Mit nevezünk felülvizsgálatnak?

  a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összességét, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása
  az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződést és annak írásban történő dokumentálását
  mindazon intézkedések, tevékenységek összességét, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása
 • 3. Mit nevezünk ciklusidőnek?

  két egymást követő ellenőrzés között eltelt idő megengedett maximuma
  két egymást követő felülvizsgálat között eltelt idő megengedett maximuma
  két egymást követő ellenőrzés, felülvizsgálat vagy karbantartás között eltelt idő megengedett maximuma
 • 4. Mekkora tűzvédelmi bírság szabható ki a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya miatt?

  min.: 50 000 Ft, max.: 100 000 Ft
  min.:50 000 Ft, max.:1 000 000 Ft
  min.: 50 000 Ft, max.: 150 000 Ft
 • 5. Mekkora tűzvédelmi bírság szabható ki a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya miatt?

  min.: 40 000 Ft, max.: 3 000 000 Ft
  min.: 40 000 Ft, max.: 350 000 Ft
  min.:40 000 Ft, max.: 300 000 Ft
 • 6. Határozza meg a tűzeseti lekapcsolás fogalmát!

  a tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy távműködtetésű kapcsoló
  villamos energiával működő fogyasztó, amelynek tűz esetén előírt ideig működnie kell vagy működőképességét meg kell őriznie
  az építmény villamos energiával működő fogyasztóinak egy helyről, egy vagy több csoportban történő helyi vagy villamos távműködtetésű lekapcsolása a villamos tápellátásról
 • 7. Mit nevezünk tűzeseti fogyasztónak?

  villamos energiával működő fogyasztókat ellátó tápforrás
  villamos energiával működő fogyasztó, amelynek tűz esetén előírt ideig működnie kell vagy működőképességét meg kell őriznie
  a tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy távműködtetésű kapcsoló
 • 8. Válassza ki a hamis választ!

  az építményszintek azonos tűzszakaszba tartozó részei között átvezetett villamos és gépészeti aknát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a tűz ne terjedhessen át az egymás feletti építményszintek között az emeletközi födémre előírt tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken belüli terjedést.
  villamos vagy gépészeti vezetékrendszer a tűzterjedés elleni gátat csak úgy keresztezheti, ha a tűzterjedés elleni gát védelmi síkjában a lángterjedést a vezetékrendszer mentén alkalmas védelmi intézkedés gátolja, vagy kialakításánál és rendeltetésénél fogva a vezetékrendszer maga gátolja a tűz terjedését
  a napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget nem kell kialakítani
 • 9. Hogyan kell kialakítani az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat?

  úgy kell kialakítani, hogy az építményrészek külön lekapcsolhatóak legyenek
  úgy kell kialakítani, hogy kijárati szinten lekapcsolható legyen
  úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen
 • 10. Kivel kell egyezteti az építményrészek külön lekapcsolásának szükségességét és kialakítását?

  az üzemeltetővel
  a műszaki vezetővel
  a tűzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni
 • 11. Hogyan kell kialakítani több tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszert?

  a mértékadó kockázati osztálynak megfelelően
  úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti lekapcsolással érintett tűzszakaszban beavatkozó tűzoltót áramütés ne veszélyeztesse
  az épületrendeltetésének megfelelően
 • 12. Milyen villamos berendezés használható?

  amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent
  amely rendeltetésszerűen működik
  amelyet üzembe helyeztek
 • 13. Hány évente kell elvégezi a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén?

  évente
  legalább 6 évenként
  legalább 3 évenként
 • 14. Mit tartalmaz a villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata?

  a felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészítését
  a villamos berendezés környezetének értékelését és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázását
  a tapasztalt hiányosságok megszüntetését
 • 15. Egészítse ki a mondatot! A teljesítménynyilatkozat az építési termék ……… által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja.

  gyártója
  kivitelezője
  felhasználója

Jelentkezés

Nézze meg időpontjainkat és jelentkezzen még ma!

Copyright © 2021 | Minden jog fenntartva. | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum