12. foglalkozási ág - Teszt

Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők részére


 • 1. Határozza meg az égéskésleltető szer fogalmát!

  az égéskésleltető szer védőszer, amely a vele hatékonyan kezelt – bevont átitatott, telített – éghető anyag kedvezőbb tűzvédelmi osztályba sorolását meghatározott időtartamig, újrakezelési időig biztosítja
  az égéskésleltető szer építési tevékenységhez használt, építési termék, építményszerkezet alkotóelemét képező anyag
  az égéskésleltető szer szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmú anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete a vonatkozó műszaki eljárásban a meghatározási hőmérséklethatárig nem állapítható meg, valamint az A1 és A2 tűzvédelmi osztályba sorolt építőanyag
 • 2. Határozza meg a tűzállósági határérték fogalmát!

  a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzterjedési vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált építményszerkezet valamely tűzterjedési határállapotba kerülésének eléréséig eltelt idő órában vagy percben
  a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzállósági vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált építményszerkezet valamely tűzállósági határállapotba kerülésének eléréséig eltelt idő órában vagy percben
  a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálat kezdetétől számított, a tűznek a homlokzati építményszerkezeteken történő terjedésére jellemző határállapot bekövetkezéséig eltelt idő
 • 3. Határozza meg a tűzvédő burkolat, tűzvédő bevonat fogalmát!

  tűzgátló lezárás, amely építményszerkezetek csatlakozásánál a csatlakozási rés, hézag kitöltésével a tűz résen, hézagon való átterjedését meghatározott ideig meggátolja
  aktív vagy reaktív elven működő tűzgátló lezárás, ami egy tűzgátló építményszerkezeten átvezetett gépészeti vezetéken belül a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja
  alkalmas műszaki eljárással a függőleges, vízszintes vagy ferde építményszerkezetekhez közvetlenül vagy közvetetten csatlakozó, a belső réteget a tűzhatás okozta kárral szemben védő legkülső vagy legalsó anyagréteg
 • 4. Határozza meg a tűzszakasz fogalmát!

  a tűzszakasz az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki
  egy fal- vagy mennyezetburkolat azon képessége, hogy a burkolat mögötti anyagnak egy bizonyos ideig védelmet biztosít tűzzel, szenesedéssel és más károsodással szemben
  tűzgátló lezárások nélkül kialakított, nem teherhordó falszerkezet, amely – a tömör falfelületen vizsgálva – az általa elválasztott helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott, a tűzgátló falra előírt időtartamnál rövidebb ideig meggátolja
 • 5. Mivel hordhatók fel a tűzállóságot növelő bevonati rendszer rétegei a védeni kívánt felületre?

  gépi szórással, hengerrel vagy ecsettel
  kizárólag csak hengerrel
  kizárólag csak ecsettel
 • 6. Határozza meg a tűzállóságot növelő bevonati rendszer fogalmát!

  a tűzállóságot növelő bevonati rendszer a védeni kívánt szerkezetre felhordott kötött rétegrendű tűzvédelmi rendszer (alapozó/tapadóhíd + tűzállóságot növelő komponens: festék vagy habarcs + fedőréteg), melynek rétegei jellemzően gépi szórással, hengerrel vagy ecsettel hordhatók fel
  külső térelhatároló falon rögzített, hőszigetelő maggal rendelkező, a külső tér felől időjárásálló, mechanikai hatások ellen védő bevonattal vagy burkolattal ellátott többrétegű összetett rendszer, elemkészlet
  a tűzfal, a tűzgátló fal, a tűzgátló válaszfal és a tűzgátló födém gyűjtőfogalma
 • 7. Mitől függ az alapozó/tapadóhíd és a fedőréteg szükségessége, mennyisége és minősége?

  a védeni kívánt szerkezettől függ
  a választott felhordás módjától függ
  a korrozivitási és az időjárási kitettség, valamint az alkalmazott rendszer függvénye
 • 8. Mit sorolhatunk a tűzállóságot növelő bevonati rendszerek közé?

  tűzállóságot növelő habarcsokat
  tűzgátló festékeket és tűzgátló habarcsokat
  tűzgátló burkolatokat
 • 9. Milyen időszakonként és hogyan célszerű a bevonat ellenőrzését elvégezni?

  nem szükséges ellenőrizni a bevonatot, mert az épület várható élettartama alatt működőképes marad
  az épület szokásos karbantartásának részeként legalább évente egyszer szemrevételezéssel
  az OTSZ 18. melléklete szerinti ciklus idő szerint
 • 10. Milyen intézkedéseket érdemes megfontolni különösen megterhelő körülmények fennállásakor?

  érdemes megfontolni a fokozott minőségellenőrzést a bevonat felhordása közben, különös tekintettel a fedőbevonat kialakítására, valamint a tűzgátló bevonat állapotának rendszeres és meglehetősen gyakori ellenőrzését
  érdemes megfontolni speciális alapozó használatát
  érdemes megfontolni a tűzállóságot növelő bevonati rendszer dupla felhordásá
 • 11. Mivel kell igazolnia a gyártónak a festék adott környezetben való alkalmasságát?

  a választott festék alkalmasságát az adott környezetben a gyártónak mindig tűzállósági határérték megadásával kell igazolnia
  gyártói nyilatkozattal
  a választott festék alkalmasságát az adott környezetben a gyártónak mindig vizsgálati eredményekkel kell igazolnia
 • 13. Milyen esetben az egyetlen biztonságos megoldás egy acélszerkezet festésének felújításakor a létező bevonatok teljes eltávolítása és új reaktív rendszer felhordása?

  ha szemcseszórásos tisztítással a régi festékrétegek hatékonyan eltávolíthatók
  amennyiben az időjárási kitettség (pl. magas páratartalom, kültéri használat) vagy az esztétikai megfontolások (pl. színezés) szükségessé teszik
  amennyiben a meglévő festék tapadása az acélra vagy a tapadás az egyes rétegek között igen gyenge, illetve, ha az egész épületben több különböző festékrendszert alkalmaztak és nem lehetséges a reaktív bevonat tűzállósági teljesítményének magabiztos előrejelzése
 • 14. Miért szükséges tűzvédő bevonattal vagy burkolattal ellátott acélszerkezet nem védett teherhordó acélszerkezettel való találkozásánál a tűzvédő bevonat vagy burkolat 500 mm hosszú áthúzása a szomszédos, "nem védett" szerkezeti acélra?

  mert így növelhető a csatlakozásoknál az acél ellenállása a korróziónak
  mert így növelhető a teherhordó acélszerkezet integritása
  mert így a hőátadás korlátozottá válik
 • 15. Mikor lehetséges tűzgátló festés évekkel korábban felhordott tűzgátló festékre?

  ha a megfelelő tapadást és kompatibilitást akkreditált intézetben végzett vizsgálati eredménnyel igazolják
  amennyiben az üzemeltető megrendeli
  ha a tűzvédelmi tervező írásban engedélyezi
 • 16. Milyen színűek a tűzgátló festékek?

  pirosak
  rozsda barnák
  a tűzgátló festékek kivétel nélkül fehérek

Jelentkezés

Nézze meg időpontjainkat és jelentkezzen még ma!

Copyright © 2021 | Minden jog fenntartva. | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum